Aktiviteter i selvhjælpsgrupperne

En del selvhjælpsgrupper tager selv initiativ til arrangementer i deres geografiske område til glæde for både medlemmer og andre borgere. Dette kan være åbent hus, foredrag eller andre sociale begivenheder. I Angstforenigen er vi glade for disse initiativer, der hjælper os med at gøre opmærksom på vores eksistens samt udbrede information om angstlidelser.

I nogle selvhjælpsgrupper bliver deltagerne enige om at invitere fx alternative behandlere til at inspirere gruppen. Dette er i orden, så længe alle gruppemedlemmer er enige og i øvrigt er indforstået med, at Angstforeningen fralægger sig ansvaret for eventuelle konsekvenser af sådanne arrangementer (Arrangementer af denne type skal være lukkede og må ikke offentliggøres).

Selvhjælpsgrupper, der ønsker at afholde et offentligt arrangement, skal forud for arrangementets offentliggørelse orientere Angstforeningen () om det konkrete indhold, således at vi har mulighed for at sikre os, at arrangementet er af en art, som foreningen kan lægge navn til.

Såfremt en selvhjælpsgruppe har særlige ønsker til foredragsholdere, skal der ligeledes rettes henvendelse til Angstforeningen, der kan være behjælpelig med at arrangere dette, såfremt det er økonomisk muligt og i øvrigt skønnes at være af interesse for angstramte og deres pårørende.

(Angstforeningen tilstræber, at foredrag, som forestås af behandlere, skal vedrøre behandlingsmetoder, hvis effektivitet er rimeligt videnskabeligt dokumenteret).

Godkendte arrangementer annonceres på foreningens hjemmeside.

HJÆLP! Vi mangler
0
9
4
gaver á 200 kr. inden udgangen af 2019

HjerteSkru på gavometeret, støt vores arbejde og hjælp os ned på 0, så vi kan bevare retten til at modtage gaver, som kan trækkes fra i skat. Og så vi kan få købemoms retur.
Vi takker for dit bidrag!
Privatlivspolitik
Privatlivspolitik
Bliv medlem af Angstforeningen
Støt vores indsats og nyd godt af medlemsfordelene.

Medlemskab koster kr. 250 årligt for downloadere af medlemsbladet. Vil du have bladet med posten, er kontingentet på kr. 300 årligt.

Læs mere Læs mere
Angstforeningens forum
Panic App
App til panikangste
Fås i Google Play og iTunes
Copyright © 2010 | Angstforeningen | Peter Bangsvej 5B | 2000 Frederiksberg | tlf. 70 27 13 20 | CVR/SE nr.: 26401739